• Adidas

เปิดตัว PW BYW LVL X รองเท้าบาสเกตบอลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

กรกฎาคม 27, 2018 เรื่องน่ารู้ ปิดความเห็น บน เปิดตัว PW BYW LVL X รองเท้าบาสเกตบอลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

ฟาร์เรลล์ วิลเลียมส์ เดินหน้าค้นหาการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผ่านการเล่นกีฬา และด้วยสุนทรียภาพ ความสามารถในการออกแบบตามสไตล์ของฟาร์เรลล์ ทำให้เกิดโมเดลใหม่

Read More